Научный консультант проекта. Физиолог (биологический факультет СПБГУ, бакалавриат). Биохимик (биологический факультет СПБГУ, магистратура). Инструктор по хатха-йоге (Институт управления развитием человеческих ресурсов, проект GENERATION YOGA). Научный сотрудник (2013-2015 НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта, работа с маркерами женского бесплодия, анализ биологических образцов; 2015-2017 НИИ особо чистых биопрепаратов, разработка лекарственных средств) Автор и научный консультант сайтов по тематике ЗОЖ и науке (в области продления жизни) C 2019 года научный консультант проекта Cross.Expert.

Будет ли Кето разорение метаболизм


Проблемът е, че един от най-важните хормони за регулиране на производството на кетони е именно инсулинът. Тъй като хората с диабет тип I не секретират достатъчно инсулин, тялото започва да произвежда кетонни тела в прекомерни количества. Кетоните имат киселинен характер и в неконтролирани количества нарушават алкално-киселинния баланс в организма, водейки до възпаление, дехидратация и отоци.

является кето диета безопасна

×